Dnes přišli pro Alexe Jonese, zítra pro nás všechny

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2022/08/9272-dnes-prisli-pro-alexe-jonese-zitra-pro-nas-vsechny.htm

Ben Bartee

Alex Jones, moderátor rádia v texaském Austinu, má v současné době na krku pokutu ve výši 150 milionů dolarů, což by přivedlo na mizinu všechny kromě 1 % elity.

Teorie současné várky občanskoprávních žalob proti Alexi Jonesovi a InfoWars je následující: několikrát tvrdil, že střelba ve škole Sandy Hook v roce 2012 se nestala. Rovněž předložil alternativní teorii, že k ní sice došlo, ale jednalo se o falešnou vlajku.

Jistě, kolem případu a střelce se dělo mnoho podivných věcí. Zde je jen několik z nich:

Existuje mnoho dalších anomálií, které zde pro stručnost neuvádíme.

Ačkoli žádná z výše uvedených kuriozit sama o sobě ani v kombinaci nedokazuje tajné spiknutí státu, rozhodně si zaslouží další zkoumání. A je spravedlivé je zkoumat skeptickým pohledem.

Což Jones udělal.

Podle teorie obžaloby v probíhajícím občanskoprávním řízení byli rodiče dětí ze Sandy Hook obtěžováni - údajně kvůli Jonesově skepsi, která jim způsobila nevyčíslitelnou citovou újmu. Jejich právníci nyní požadují odškodnění ve výši 150 milionů dolarů a korporátní média prakticky dosahují orgasmu v přímém přenosu. Nic je nevzrušuje víc než umlčování jejich populistické, populárnější konkurence.

Důvěra v mainstreamová média mezi veřejností klesla na 36 % (rekordně nízká hodnota, která je pravděpodobně nadhodnocená). CNN+, platforma, která měla konkurovat online médiím, neuspěla po pouhých třech týdnech od svého spuštění - a to i poté, co mateřská společnost CNN do projektu vložila 300 milionů dolarů.

Jediný způsob, jak mohou přežít, je použít státní právní aparát, aby umlčeli svou konkurenci.

Jones ani jednou ve vysílání nevyslovil jména údajných obětí Sandy Hook, což by podle zdravého rozumu mělo být základním prvkem každého případu pomluvy (ačkoli americké právo se tímto standardem ne vždy řídí).

Kromě toho mnoho internetových médií tvrdilo, že Sandy Hook se nestal tak, jak byl vykreslen. Spousta lidí z řad veřejnosti je rozladěná, nezávisle na vlivu médií. Spousta lidí je denně obtěžována na internetu.

Myšlenka, že Jonesovo popírání/zpochybňování Sandy Hook labyrintem příčin a následků prostřednictvím zástupných důvodů nakonec vedlo k emocionálnímu traumatu rodičů, je mírně řečeno přitažená za vlasy. Někdo by to mohl označit za nevěrohodné.

Předložené důkazy jsou velmi volným řetězcem událostí, kterému by porota pravděpodobně neuvěřila, pokud by rozhodnutí bylo ponecháno na ní.

Proto standardně vinen a rovnou požadavek náhrady škody.

V rozporu s ústavou se Alex Jones nikdy nedočkal soudu s porotou, který by rozhodl o jeho vině v této věci. Místo toho soudci jednostranně vydali rozsudek o vině.

Sedmý dodatek:

„V žalobách podle obecného práva, kde hodnota sporu přesahuje dvacet dolarů, je zachováno právo na soudní řízení před porotou.“

Jak již bylo uvedeno, právo na soudní proces s porotou sahá ještě dále do minulosti, než je založení státu, do britského zvykového práva. Tak daleko byla základní práva omezena. Z právního hlediska se dostáváme zpět do feudální éry.

Zdůrazněme, že současná porota nerozhoduje o vině, o tom již rozhodl stát. Jediným úkolem poroty je nyní rozhodnout, kolik Jones dluží na základě jeho předem stanovené viny.

„Vinen, dokud se neprokáže jeho bankrot.“

Smyslem tohoto cvičení je veřejná a nestoudná demonstrace mimoústavní moci. Stát chce demonstrovat, že při pronásledování svých nepřátel již není ani vzdáleně omezen ústavou.

Pro sociální inženýry usilující o masovou cenzuru je Alex Jones tím nejšťavnatějším cílem.

Je bombastický, okázalý a často působí jako nepříčetný šílenec. To je jeho značka.

Jonesovo chování napomáhá korporátnímu státu v jeho démonizaci a vykreslování jako jedinečného nebezpečí.

Přes všechno své divadlo toho Jones předvídal zatraceně hodně správně - od upozornění na masové špehování NSA bez povolení ještě před Snowdenovými úniky přes toxickou vodu způsobující chemickou kastraci až po podvody s „vakcínami“ mRNA v roce 2020, kdy byly ještě ve vývoji.

V mnoha hlavních otázkách, které zajímají libertariány a disidenty v širším smyslu, je Jones typickým kanárkem v uhelném dole.

Jeho nezávislý pohled na věc, který nemůže být kooptován nebo kontrolován, je důvodem, proč ho stát (a jím ovládaná média) nenávidí. Jeho současné právní stíhání je odplatou za to, že se nedrží linie. Impérium vrací úder.

Alex Jones je zvěstovatelem: cokoli se mu stane, postihne následně širší okruh antiestablishmentového tisku.

V roce 2018 se Alex Jones stal prvním terčem masové cenzury na sociálních sítích, když byl přes noc deplatformován ze všech hlavních sociálních sítí. V odůvodnění byl označen za výjimku ze svobody projevu - natolik za hranicí, že si zaslouží mimořádná opatření k umlčení jeho nebezpečného hlasu.

Samotná myšlenka celostátní debaty v korporátních médiích o cenzuře „krajně pravicových“ osobností v roce 2022 je nemyslitelná - nyní je prostě přijímána jako standardní operační postup.

Jonesův zákaz byl samozřejmě jen předzvěstí toho, co přijde. V návaznosti na to dostaly kopačky desítky dalších, méně známých podvratných osobností.

Precedens je vytvořen. Sledujte, jak se standardní rozsudky nad nezávislými médii, která podávají špatné zprávy, stanou „novou normou“.

Today They Come For Alex Jones, Tomorrow For All of Us vyšel 3.8.2022 na The Daily Bell. Překlad v ceně 377 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 10.8.2022


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.