Kto zabil navyše 15 miliónov ľudí v súvislosti s Covidom 19?

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2022/07/9244-kto-zabil-navyse-15-milionov-ludi-v-suvislosti-s-covidom-19.htm

Ivan Štubňa

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) priznala farbu a musela konštatovať, že na svete bolo zaznamenaných 15 miliónov nadmerných úmrtí spojených s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 a 2021.

Nadmerná úmrtnosť zahŕňa úmrtia spojené s COVID-19 priamo (v dôsledku choroby) alebo nepriamo (v dôsledku vplyvu pandémie na vyťaženosť zdravotníckeho personálu, čím pacienti stratili prístup k liečbe iných chorôb a umierali na ne, zlyhanie zdravotníckych služieb, nekvalita alebo neodbornosť poskytovaných zdravotníckych služieb, vedľajšie účinky až po fatálne prípady a pod). 

Pre jednoduchšie pochopenie nadmerná úmrtnosť sa vypočítava ako rozdiel medzi počtom úmrtí, ku ktorým došlo, a počtom, ktorý by sa očakával v prípade neexistencie pandémie na základe údajov z predchádzajúcich rokov. 

WHO uvádza, že väčšina nadmerných úmrtí (84 %) bola zaregistrovaná v juhovýchodnej Ázii, Európe a Amerike. Približne 68 % nadmerných úmrtí je sústredených len v 10 krajinách sveta. Meranie nadmernej úmrtnosti je základnou súčasťou na pochopenie vplyvu pandémie. 

Prof. Dr. Rolf Steyer a Dr. Gregor Kappler urobili analýzu nadmerných úmrtí vo všetkých 16 spolkových štátoch Nemecka za obdobie týždňov 36 až 40 v roku 2021. Analýza porovnávala úmrtnosť v štátoch s vyššou a nižšou zaočkovanosťou. Záver bol prekvapivo taký, že čím vyššia zaočkovanosť, tým vyššie nadmerné úmrtia. Inými slovami, nadmerné úmrtia sú spôsobené práve vakcínami.

Vo Veľkej Británii podľa Úradu pre národnú štatistiku (ONS) došlo počas jediného týždňa v júni t.r. k 1540 nadmerným úmrtiam. Z tohto celku došlo k 451 úmrtiam priamo súvisiacimi s Covidom 19. Čiže zostalo tak 1089 nadmerných úmrtí z inej nepriamej príčiny! Od konca apríla t.r. bolo zaznamenaných skoro 8000 nadmerných úmrtí osôb bez ochorenia na Covid 19. Svedčia tieto vysoké čísla o vakcinácii ako príčine úmrtí?

Dobré otázky sú: Prečo registrujeme nadmerné úmrtia vo vysokých číslach, keď čísla chorých na Covid 19 sú nízke? Akým podielom sa na tom zúčastňuje očkovanie?

Známy americký finančný analytik a bývalý manažér nadnárodného investičného gigantu BlackRock Ed Dowd nedávno povedal vo vysielaní Real America's Voice „War Room: Pandemic“, že napriek ustupujúcej epidémii COVID-19 Amerika naďalej zažíva „nadmernú úmrtnosť“ a opatrne dodal, že sa tak deje pravdepodobne z dôvodu vakcinácie. „Kým sa pandémia COVID končí, nadmerná úmrtnosť zostáva zvýšená,“ povedal analytik Ed Dowd.

Ďalší veľký „balík“ nadmerných úmrtí je skrytý v nežiaducich účinkoch vakcinácie. Závažné účinky boli napríklad vo Veľkej Británii pozorované u 60 000 ľudí.

Izrael, ktorý do februára t.r. podal asi 4,5 milióna posilňujúcich dávok, čo sa rovná viac ako 13 000 hospitalizáciám z príčiny problémov nežiaducich účinkov po očkovaní. V USA bolo distribuovaných viac ako 92 miliónov posilňovacích dávok, čo sa rovná takmer 270 000 hospitalizáciám.

Americký VAERS (Systém hlásenia nežiaducich udalostí vakcíny) uviedol, že 29 % ľudí malo dôsledku nežiaducej udalosti ťažkosti s vykonávaním každodenných činností. 

4,5 % respondentov uviedlo neurologické problémy (viac žien ako mužov), vrátane:

16 % týchto neurologických problémov sa vyskytlo do hodiny po očkovaní, ďalších 27 % do 24 hodín a 47 % pretrvávalo v čase prieskumu 3-4 týždne po očkovaní.

V USA to znamenalo 460 000 prípadov Bellovej obrny a rozmazaného alebo narušeného videnia, 135 000 záchvatov a 180 000 ľudí stratilo vedomie.

Počuli ste už o vakcíne, ktorá je spojená so záchvatmi u 0,15 % dospelých, ktorí ju dostali?

Asi 25 % ľudí s už existujúcimi autoimunitnými poruchami, depresiou alebo úzkosťou hlásilo zhoršenie symptómov po preočkovaní. Päť až desať percent ľudí s cukrovkou, hypertenziou a chorobami pľúc a srdca tiež hlásilo zhoršenie svojho stavu.

Takmer 10 % žien mladších ako 54 rokov malo po preočkovaní narušenie menštruačného cyklu (zrejme sa nepýtali žien nad tento vek). Približne polovica týchto žien uviedla, že problémy pretrvávali aj po 10 až 16 týždňoch po očkovaní. Z toho 31 % vyhľadalo lekársku pomoc a 9 % na ňu užívalo lieky.

Na stránke https://korona.gov.sk/ môžeme nájsť 18. júla t.r. túto informáciu:

Od 13. júna sa rozširujú výnimky z povinného nosenia respirátora v interiéri aj na zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u ktorých pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky a zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Táto informácia je všeobecná, pod ktorú sa dá schovať čokoľvek, a preto je zbytočná. Zaujímavosťou je, že už v čase platnosti tejto výnimky boli zaznamenané prvé podnety na rozširovanie mutácií Covidu 19. Tí čo majú strážiť zdravie občanov a denne vyhodnocovať situáciu spia. Prečo? Je ďalšie kolo Covidu naplánované ako ostatné kolá a potrebujeme Covid rozšíriť medzi ľudí, aby sme im mohli vnútiť očkovanie? Štatistika si však všíma, že k dosiahnutiu 60% hranice zaočkovanosti chýba ešte 477 359 osôb. Musí byť „domáca úloha“ šialenej slovenskej vlády splnená?

Pritom pozitivita vykonaných PCR testov je na úrovni 43,49% ! A Ag testov na úrovni 12,00% testov. Údaje PCR testov sú alarmujúce. Údaje Ag testov sú bezvýznamné vzhľadom na ich veľkú chybovosť. Údaj o celkových obetiach uvádza číslo 20 172.

Amatérska vláda svojimi zlými rozhodnutiami zapríčinila množstvo obetí na Slovensku. Rok 2021 bol rokom s historicky najvyšším počtom celkových úmrtí na Slovensku a bezprecedentne najtragickejším rokom od druhej svetovej vojny! Ak porovnáme rozdiel úmrtí posledných predkovidových rokov s rokom 2021 tak ten variuje na úrovni okolo 20 000 úmrtí! Na Slovensku zomrelo v roku 2021 viac ako 73 000 ľudí, čo je najvyšší absolútny počet od roku 1919. Celková nadúmrtnosť bola vlani na úrovni 37 percent. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Najobludnejšie je, že táto vláda má na svedomí desaťtisíce úmrtí, ktorým sa dalo predísť, ale oni sa tvária, že sa ich to netýka! Kedy nadíde tá chvíľa, kedy ich spravodlivosť bude brať na zodpovednosť?

Viac na:

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Článek byl publikován 19.7.2022


© 2023-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.