Je klička v článku 5 smlouvy NATO obezlička?

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2022/03/9079-je-klicka-v-clanku-5-smlouvy-nato-obezlicka.htm

Jan Vítek

Kdekdo se článkem 5 ohání, ale málokdo jej četl. Kolik z nás se nad ním zamyslelo? Tady je plné znění v oficiálním českém překladu. Jako ve všech mezinárodních dohodách ďábel se skrývá ve výkladu.

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Tahle klička „podnikne takovou akci, jakou bude považovat za nutnou“ vypadá jako obezlička, dá se vyložit jako obezlička, může to být obezlička, neboť co jiného by to asi mohlo být než záminka k formální výmluvě, když některá smluvní strana se bude chtít z důvodů národních zájmů vyhnout svým závazkům? Nebo k ospravedlnění levného gesta vyprázdněním skladů starého vojenského materiálu počínaje a toaletního papíru konče?

„Pro vojcly na bitevním poli,“ řekl Švejk, „ze všeho nejnutnější jsou čistý spodky.“

Jako ostřílenému harcovníkovi rezolučních výborů OSN mi klička obezlička prozrazuje, že byla vynucena mocným signatářem jako sine qua non. Podle ní každý člen NATO má právo na bratrskou pomoc, JENŽE při lámání chleba se právo může obezličkou zvrhnout v říkanku o myšičce, co vařila kašičku v zeleném rendlíčku, tomu dala, tomu víc,  tomu málo, tomu nic,  ten plakal, ten skákal a ten maličký frrr za hranice….

USA svými postoji a činy během války na Ukrajině článek 5 zpochybnily. Daly vazalům na vědomí, že rozhodnutí, zda půjou do války za národ, který byl dřív součástí sovětského bloku nemůže být věcí nařízenou, ​​nadiktovanou jejich podpisem na sedmdesát tři let staré smlouvě. Sdělují:

Pošleme vám zbraně, ale ne naše jednotky, a nebudeme bojovat ve vaší válce za vás nebo po vašem boku, pokud a dokud nerozhodneme, že je to v našem životním zájmu, abychom tak učinili.

Nedejte však se svést k mylnému závěru, že NATO je na rozpuštění. Ještě kolem sebe kope a tluče. Zůstává i nadále imperiálním válcem, který pomáhá USA podrobit si panevropský ekonomický prostor, svrhnout Putina a změnit režim v Rusku, které Pentagon považuje za slabší článek osy Moskva Peking.

Připusťme, že ten článek se zlomí. Z historie známe, že nemyslitelné se stává myslitelné, a najedou svět se změní. I když v daném případě to nejtěžší bude třeba ještě udělat, a právě tehdy NATO dostane historické zadání: poslat evropský kanónenfutr na Dálný východ, kde impérium svobody a humanismu bude svádět svoji osudovou bitvu s říši totality a zla, bitvu poslední.

Myslíte si: zlaté oči, které uvidí, že naši synové, nejspíše však vnuci, se nechají nachytat a pohrnou se dobývat Náměstí nebeského klidu nebo složit svoje kosti někde u Šanghaje?

Odpověď spočívá v představě Evropy po vítězství nad Ruskem nebo po pádu Putina, Evropě zbídačené, hladové, bez práce, Evropě vysávané cizími příživníky, Evropě rozložené náboženskými a etnickými střety, Evropě poddané a utlačované , Evropě, kde almužna od státu plastiková měna učiní z lidí bídníky 21. století, kteří nebudou vlastnit nic a budou šťastní, jak jim slíbili věrozvěsti v čele s Klausem Schwabem, ředitelem Světového ekonomického fóra. V takové době, řekněme na konci tohoto desetiletí, bych raději byl dobře placeným žoldákem se zajištěnou penzí pro mé drahé pozůstalé nežli nevolníkem středověkého poddanství.

Kdo nepociťuje, že se jsme už nyní ve skluzu do chudoby a do područí patří k elitě nebo je náměsíčník, kterého probudí první kopanec—výpověď, vážné onemocnění, ostrakizace, případně kární trest za nevhodné, kacířské názory.

Kdo ještě nepochopil, že nejde o Ukrajinu, toho bůh miluje, neboť ho zbavil hoře z rozumu. Jde o odstranění překážky v podobě Ruska na cestě k vybudování unipolárního světa. jde o zničení a rozkulačení Číny. Jde o světový řád, ve kterém chtějí být Spojené státy jedinými suverénními a dominujícími na věky věků, amen.

Nevsázejte zatím na to, že Spojené státy skončí implozí jako Sovětský svaz. Ještě ne, i když celá řada ukazatelů svítí červeně. Ostatně právě SSSR je klasickým příkladem, proč a kdy umírají impéria- když už dál nemohou věřit ve své lži.

Článek byl publikován 31.3.2022


© 2023-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.