Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/prispevky/2022/03/9046-otevreny-dopis-predsedovi-vlady-cr-petru-fialovi.htm

Předseda vlády Petr Fiala
Česká republika (zatím)

Pane Fialo,

prošel jsem především písemnou komunikaci, kterou jsem s Vámi vedl v od roku 2019 do minulého roku. Již tehdy jste dával ve svém, především veřejném vystupování přednost manipulativním tvrzením. Zde jsem se také poprvé setkal s politiky tak oblíbenou technologií – nereagovat. Tato technologie byla politiky používána i před posledními parlamentními volbami. I když její tehdejší modifikace spočívala naopak v záplavě výroků, nebo tvrzení, která (s potřebným odstupem času – a o ten šlo) je možné označit za lži. Díky odpudivému triku (konspirace s ÚS), jste se dostal na vrchol výkonné moci. Mimochodem, vzdáleně jsem si nemohl nevzpomenout na to, za jakých okolností (viz časovou posloupnost) jste se stal předsedou ODS.

Vaše tolerance k nedodržování stanov politické strany, které předsedáte, měla být varováním do budoucna. Varováním formou nulové reakce, snadno zaměnitelné se souhlasem k propagaci a oslavě německých jednotek SS jedním zdivočelým starostou.

A právě proto nebylo pro mě překvapením, jak Vaším prostřednictvím reagovala ODS na mamutí, na nepravdách i lžích založenou virovou kampaň. Vám totiž šlo především o vyřizování si účtů s tehdy vládnoucí garniturou. Zájem samotných občanů Vám byl a je lhostejný. Proč? Protože covid. Tehdy jste poprvé ve velkém signalizoval, k čemu politickým stranám, později spojeným do koalice, tzv. obyčejní občané slouží.

A jsme v současnosti. Sluší se říci, že nad krokem Ruské federace (RF) vstoupit vojensky na území sousedního státu, mohu vyslovit jen politování.

Pokud se však někdo honosí kvalifikací politologa, je jeho profesionální povinností hodnotit tento krajní krok v souvislostech, které by si měl zjistit a sledovat. Právě proto musím prohlásit, že jiné východisko ze situace dlouhodobě připravované a režírované USA, finalizované pomatenou eurogynekoložkou, nebylo možné. Je to neradostné, smutné konstatování. Vzhledem k neuvěřitelné gradaci tlaku na RF ze strany USA (viz jen posledních 8 let) prostřednictvím své firmy zvané NATO, jiné řešení nebylo možné. Vlastně bylo a bohužel stále je. Viz závěr textu.

Je příznačné, že o možnostech jiného, např. diplomatického řešení nejvíce žvaní ti „Evropané“, kterým nelze věřit ani pozdrav. Doporučuji proto nejen Vaší pozornosti vyjádření Henry A. Kissingera zde a zde. Toho pána snad ani méně zdatní „politologové“ neoznačí za „ruského trolla“. I když … .

Zmínil jsem řadové občany. Jsou to právě tito občané na všech stranách všech válečných konfliktů, kteří platí za choutky a hry loutkářů. A platí svým zdravím a tím co je bohužel nevratné, životem.

Kladu si, ale i Vám otázku: kde bere předseda vlády ČR drzost blábolit ve veřejnoprávní žvanírně veřejnoprávního žvanila o tom, že jsme (ČR) ve válce. Kde bere vláda, které předsedá, drzost vyhlašovat nouzový stav (viz argumenty pro odsouhlasení tzv. Pandemického zákona ) a tvrdit, že se českých občanů netýká. Navíc, když ve veřejném verbálním odůvodnění nezmíní možné kroky vyplývající a tohoto stavu. Cituji z odůvodnění: „...omezení vlastnického a užívacího práva, práva k výkonu podnikatelské činnosti atd “…. konec citátu.

Faktickým souhlasem se zavedením cenzury, veřejným vyhrožováním trestním stíháním prostřednictvím prokurátora Ivana Stříže, Lenky Bradáčové, ale hlavně vyhlášenou dohodou s prezidentem republiky (viz 03/03/2022 - osobní setkání s prezidentem Zemanem) jste potvrdil, že zákony, včetně ústavy za Vaší vlády pozbyly platnosti. Vlastně nepozbyly. Jen sdělujete, že loutky kterými jste, se jimi budou řídit dle cizích požadavků a potřeb. Alespoň do doby, než se patřičné zákony vládnoucí skupině podaří vyhovujícím způsobem „modifikovat“.

Cituji Vás po setkání s prezidentem republiky: „Domluvili jsme se, že můžeme garantovat beztrestnost formou abolice prezidenta s mojí kontrasignací,“ konec citátu.

Podmínka: beztrestnost těm, kteří se aktivně budou účastnit bojů na Ukrajině a to na straně současné vlády (?) Ukrajiny. To jste již definitivně zbláznili? Vy prakticky vyzýváte k trestnému činu, když porušiteli zákona garantujete beztrestnost ! Kam až jste ochotni zajít? Dodávat další zbraně Ukrajině, tvrdit a lhát, že občanům této, tolikrát a tak těžce zkoušené země pomáháte?

A ještě jedna demonstrace Vaší nezpůsobilosti vést vládu, ale i vlády jako takové. Chápu, že se vládě líbí nesmyslný růst cen, především energií. Nepochybuji totiž, že ministryně války ve spolupráci s některými europoslanci, dokážou najít demokratické a mírové uplatnění takto vybraných financí.

Bojím se. Bojím se, že díky psychopatům v evropských vládách, evropských komisích, evropských parlamentech, budu já, lidé na kterých mě záleží, ale i tací jako jste vy pane Fialo vaporizováni. A to by byla ta lepší varianta.

Pane Fialo, nevím co všechno jste musel Vy a členové vlády udělat, slíbit a možná i podepsat, aby se Vám splnil Váš sen. Nechci to vědět. Ale protože jsem přesvědčen, že nejste schopen racionálně rozhodovat, rozhodovat především ve prospěch občanů České republiky a ne skupiny současných, nebo budoucích zločinců, vyzývám Vás, podejte demisi.

Jiří Minčič
člen MS ODS Liberec

P.S.

V jednom ze svých textů jsem psal o nezbytnosti podrobit uchazeče o výkon veřejné funkce, především v oblasti zákonodárné, výkonné a soudní, psychologickým testům s rozhodující vahou. Tato podmínka je stanovena třeba pro uchazeče o zbrojní průkaz.

Článek byl publikován 8.3.2022


© 2023-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.