Incident ve FIO bance

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/prispevky/2021/04/8687-incident-ve-fio-bance.htm

Vladimír Stwora

Přišel mi email s žádostí o uveřejnění. Autor si stěžuje na postup zaměstnanců FIO banky, kteří ho odmítli obsloužit, protože neměl pořádně nasazený náhubek. Dopis uveřejňuji tak, jak přišel.

Dne 20.04.2021 jsem vstoupil do pobočky FIO banky na Praze 8 Kobylisy  cca v 13:30 (foto viz příloha) za účelem obnovení přístupu do Internet bankingu.

Při vstupu jsem měl nasazený respirátor pod nosem. Při komunikaci na pokladně jsem byl vyzván pokladním o zakrytí i horních dýchacích cest, což jsem respektoval.

Posléze jsem respirátor spustil opět níže, jednak z důvodů umožnění vizuálního ověření totožnosti, ale zejména kvůli dýchacím potížím. (Je i 61 let a trpím problémy s křivou nosní přepážkou)

Vyzvání pokladníka opět si respirátor nasadit jsem odmítl s odůvodněním, že mám problémy s dýcháním. Podotýkám, že jsem v inkriminovanou dobu byl na pobočce sám a pokladní byl za plexisklem, navíc komplexně chráněn respirátorem ...který si nasadil, když mě viděl vstupovat.

Reakce pokladníka byla, že odmítl vyřídit můj požadavek a požádal mě opustit pobočku. To jsem odmítl s tím, že odejdu až v doprovodu ochranky.  Následně do incidentu vstoupil údajný vedoucí pobočky (foto mám k dispozici)- odmítl se představit - a požádal mě o opuštění pobočky. To jsem sem odmítl a souhlasil s přivoláním městské policie.  Přitom jsem informoval, že si chci pořídit foto (resp. nahrávku rozhovoru) což bylo zamítnuto. Nicméně poté, co vedoucí odešel do vedlejší místnosti, jsme si ho vyfotil. Když to dotyčný zaregistroval, vrátil se k pokladně a začal do mě fyzicky strkat směrem k východu. Zeptal jsem se ho, proč do mě strká, nicméně jsem si respirátor nasadil úplně a zeptal se, zda teď můžeme pokračovat a vyřídit celou záležitost.

V průběhu vyřizování údajný vedoucí požádal pokladníka, ať mu po skončení pošle mé údaje. Na můj dotaz proč mi odpověděl, že pošle na centrálu informaci o konfliktním chování klienta.

Resumé:

Žádám zahájení disciplinárního řízení se zmíněným údajným vedoucím z důvodu fyzického napadení klienta. Jakkoliv budete argumentovat vyhláškami  MZ (neočekávám od vás "lidské" vyhodnocení konfliktu - byl jsem na pobočce sám a pokladník za plexisklem chráněn navíc respirátorem), fyzické strkání do klienta zaměstnancem FIO banky je neakceptovatelné.

Doufám, že audio/video záznam z kamery v pobočce pro posouzení celé záležitosti máte k dispozici. 

Chci vás informovat, že se pokusím tento incident medializovat, včetně vaší (případné) odpovědi.

S pozdravem

Ing. Vítězslav Priehoda

V rámci pravidla audiatur et altera pars – nechť je slyšena i druhá strana - jsem se rozhodl požádat o vyjádření i příslušnou pobočku, kde k incidentu došlo. Odpověď přišla a já ji uveřejňuji včetně naší následné korespondence.

Dobrý den, pane Stworo,

ano včera byla na pobočce nejmenovaný klient, který požadoval bankovní službu. Nicméně klient opakovaně a záměrně (respirátor opakovaně sundaval) porušoval protiepidemiologická opatření vyhlášené vládou i návštěvní řád pobočky a klient nebyl schopen uposlechnout opakovaných instrukcí zaměstnanců. Dále porušoval i návštěvní řád banky, který zakazuje pořizování fotodokumentace na pobočce.

Klient byl požádán o opuštění prostor banky, což odmítal a situaci dál eskaloval a úmyslně vytvářel provokace na všechny zaměstnance banky. Byla volána hlídka PČR jedním ze zaměstnanců. K žádnému napadení, strkání nedošlo, je to směšné obvinění. Klient byl pouze důrazně požádán o opuštění prostor z důvodů viz popsaných. Vše je zaznamenáno na kamerovém systému a celý případ chování klienta byl zaznamenán.

Jednalo se pouze o úmyslnou provokaci ze strany klienta.

S pozdravem

Martin Čížek,
Klientský pracovník

Odpověděl jsem:

Vážený pane Čížku,

děkuji za odpověď, ale nezlobte se, neuspokojila mě. To, že naše vláda něco protiprávně a protiústavně vyhlašuje, neznamená, že to musíme plnit. Vláda se od minulého roku chová chaoticky, zmateně, hloupě, vydává zákazy, které vzápětí ruší, potlačuje jakoukoliv diskuzi, ignoruje doporučení celé řady odborníků. Vy se odvoláváte na vládu stejně jako se při Norimberském procesu odvolávali nacisté: Jen jsme plnili rozkazy. Ale špatné rozkazy se nemusí a nemají plnit. Máte mít svůj vlastní rozum. Když ten člověk říkal, že v roušce nemůže dýchat, tak nejspíš nekecal. Pochybuji, že šlo o úmyslnou provokaci. Já sám mám stejný problém. Když si nasadím roušku, dusím se. Co s tím, až přijdu k vám na pobočku? Necháte mě zkolabovat nebo rovnou zavoláte policii? A neříkejte, že mám poslat někoho jiného. Řadu věcí v bance musíte řešit osobně. Svěřit někomu plnou moc? Co když nikoho tak důvěryhodného nemám? Co když mě okrade a vybílí mi účet? Nechtělo by to trošku empatie z vaší strany? Konečně vy jste tu pro nás, ne my pro vás.

Vladimír Stwora

Odpověď z banky:

Vážený pane Stworo,

naprosto s Vámi dokonce souhlasím. Opravdu řadu věcí řešíme osobně i individuálně. Pokud nám klient přednese třeba lékařské potvrzení, zprávy o zdravotních potíží, průkaz ZTP jsme schopni takovou situaci řešit. Např. vytisknout dokument a ponechat na stole kde si ho klient s bezpečným odstupem převezme. Není to nic ojedinělého. Dále návštěvní řád je vydán bankou, nikoli vládou a klient se jím vstupem do pobočky musí řídit, jako v každé jiné provozovně či instituci.

I heslo je možné řešit bez návštěvy pobočky, jak je uveřejněno na webových stránkách. Jsme v kontaktu s desítkou klientů denně a chráníme i samotného klienta a sebe také, jsme totiž také jen lidé a mělo by s námi tak být zacházeno. Dále máme za povinnost dodržovat opatření i ve vztahu k ostatním klientům přítomných na pobočce a odpovědná osoba pobočky musí zajistit, aby i klienti mezi s sebou řádně dodržovali opatření vydaná vládou.

Dále došlo k protiprávnímu jednání ze strany klienta dle Zákon č. 89/2012 Sb. § 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. § 84 zakazuje i pouhé pořízení nikoli pouze použití snímků osobní povahy bez souhlasu dotčené osoby.  Klient dostal informaci, že nesouhlasíme s pořízením fotodokumentace. Přesto jednal protizákonně, proto byl důrazně požádán o zanechání takového jednání a opuštění prostor banky bez fyzického kontaktu.

Klient nakonec odešel sám a požadovaná služba mu i tak byla poskytnuta.

Dále již k tomu nemám z mého pohledu co říci.

Děkuji za Váš čas a reakci na předešlý email.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Martin Čížek

Doplnění autora stížnosti po uveřejnění

1. Alternativou bylo obnovení přístupu k IB via email. To jsem udělal, ale k reakci nedošlo ani poněkolika dnech. Následně jsem volal na call centrum, kde mi z hlediska rychlosti doporučili návštěvu pobočky. Takže nešlo návštěvu pobočky s cílem záměrného provokování, jak možná naznačuje odpoveď p. Čížka - věc jsem chtěl původně vyřídit jinak.

2. Odfotografoval jsem údajného vedoucího až poté, co se odmítl představit (kvůli aspoň nějaké identifikaci, s kým jsem měl tu čest.) Horlivého pokladního, u kterého celý incident zbytečně začal (vyřízení celé záležitosti trvá pár minut) jsem nefotografoval.

3. Je dobře, že banka má kamerový záznam kompletně (včetně audia - video může být problematické kvůli zakrytí kamery zády postaveného údajného vedoucího v momentu, kdy do mě strkal) k dispozici. Na něm je jasně slyšet mou otázku "Proč do mě strkáte.." V případě tvrzení proti tvrzení je to jediný důkaz pro vyhodnocení skutečnosti.

4. Zajímavá je informace o odeslání mých dat coby konfliktního klienta na centrálu. Přesto, že pravděpodobně jde o interní bankovní instrukce, jak to mám chápat? Něco jako "žlutá" karta, po které následuje červená s vyloučením (a případně odmítnutím k přístupu k vlastním financím?)

Článek byl publikován 22.4.2021


© 2023-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.