Sociální parazité

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2011/05/4370-socialni-parazite.htm

Anton Medvedev

Skutečný svět není stejný jako ten v televizi. Je mnohem bohatší, složitější a rozmanitější. Abychom v něm přežili, musíme hodně věcí znát a porozumět jim nebo se stane, že přirozený nepřítel nás oklame a následně nás zničí ...

Mnoho lidí se ptá: "Proč v moderní, civilizované společnosti, technicky a kulturně úspěšné, která nezahálí, je život tak těžký? Proč se mění jen na válku o přežití, což je velmi špinavá cesta?".

Tato otázka je zcela přirozená. A lidé, kteří se sami sebe táží, nemohou rozeznat žádné racionální jádro v základu "civilizované společnosti", ani hlavní cíle jejího existence a rozvoje. Zajímalo by mě, proč?

Protože se v ní nenachází ani jedno, ani druhé.

Je tu další naléhavá otázka: "Lidstvo – vyvíjíme se a posouváme se postupem času vpřed? Žijeme lépe než naši předkové nebo ne? "

Kterýkoliv průměrný, „civilizovaný a osvícený ovčan“ vám odpoví: " Samozřejmě, že ano! Naši předkové byli jen divoši žijící v jeskyních, přežívali namáhavě,.. aby rozdělali oheň, ..aby ulovili nějaké to zvíře jako kus žvance... vždyť sami byli jako zvířata!

Moderní člověk, osvobozen od tohoto všeho, má na to stroje, které sám vymyslel a to díky jeho pozoruhodné inteligenci! Současně je již král přírody, život je mnohem jednodušší a všechny naše základní životní potřeby uspokojujeme jednoduše. No není to štěstí? ".

Ale realita je mnohem tvrdší, bez ohledu na to, že bychom rádi věřili „krásným pohádkám“.

Takovéto odpovědi jsou falešné, cynické a arogantní. Nejjednodušší způsob, jak toto prokouknout, je otevřít jakýkoliv internetový prohlížeč a zadat do vyhledávače klíčové slovo: "Rusko zaujímá své místo ve světě" a přečtěte si, co vám píší. Hned by váš krásný (dobrý, příjemný, snesitelný) současný život dostal jiný pohled. Růžové brýle by spadly z očí a jedna otázka za druhou by se jen sypaly.

Kdo a proč vytvořil tuto technokratickou civilizaci na naší planetě Zemi?

Kdo potřebuje války, terorismus, náboženské tmářství, nevědomost a iracionalismus, chamtivost, sobectví, bezbřehou byrokracii, úplatkářství, zlé návyky, zvrácenosti, vysávání přírody a okolí, fyzickou a morální špínu, tryskající všude jako proudy bláta???

Proč naprostá většina lidí nevidí, co je tak zjevné? Že v takovémto způsobu života není žádná budoucnost, ani blízká, ani daleká?

Kdo lidem brání toto vidět, a proč to dělal a dělá?

Proč nám vnucují, že bez vily na Kanárských ostrovech, bez krásného auta, bez TV dělající z lidí bioroboty, bez ledničky plné piva a fastfoodu, a hlavně bez peněz s nazelenalým odstínem, jsme jen nic, nuly, socky? Nebo tomu snad tak není? Je to naopak?

Kdo je za toto všechno odpovědný?

Odpověď zní: je to dílo sociálních parazitů.

A vy se ptáte: „Kdo jsou ti sociální paraziti?“

Pokud jde slovy načrtnout, věc se má takto:

Život ve Vesmíru není to neobvyklý fenomén. Jen ignorant a egoista si může myslet, že tak obrovský SVĚT, s miliardami galaxií, bilióny hvězd, planet, slunečních soustav, existuje jen proto.... aby na jedné malinkaté planetě zvané Země, umístěné na okraji Mléčné dráhy galaxie, byl život.

Vesmír je plný života v různých formách, od virů a bakterií, po komplexní a vysoce inteligentní zvířata až po intergalaktické civilizace. Kromě toho - existuje mnoho neviditelných forem hmoty, které nejsou neviditelné i moderním fyzikálním přístrojům, ale jsou nedílnou součástí Vesmíru. Neuznat jejich existenci je jako neuznat existenci rádiových vln, s argumentací, že nejdou vidět, hmatat a slyšet. Formy těchto hmot, eterické, astrální, mentální a mnoho dalších, které koexistují s hmotným (zjevným) světem, který vidíme našima očima, se navzájem ovlivňují. A tyto světy jsou také plné života ve všech jeho formách.

Všechny rozvinuté vnímající bytosti jsou rozděleny na „Světlé“ a „Temné“. Mezi nimi je hlavní rozdíl ve způsobu, jak získat životně důležité zdroje a potenciál pro svůj vývoj a reprodukci. Světlé bytosti je získávají tak, že tvoří, sami procházejí tvrdou prací, učením a sebezdokonalováním.

Temné bytosti, kvůli jejichž neschopnosti či lenosti, kradou a vykrádají vše Světlým bytostem a co navíc, loupí od sebe navzájem – jedna vykrádá druhou. Předmětem krádeže nebo loupeže může být cokoli chcete: přírodní zdroje, nerostné bohatství, vědecké poznatky, technologický pokrok (zejména ve vojenské oblasti), atd. Ale zvláštní místo zaujímá životní síla (nazvěme ji „ Energií Duše"), kterou Světlé bytosti dovedou samy vytvářet, díky přítomnosti VYSOKOROZVINUTÉHO nesmrtelného Ducha v každém jednom z nich. Ale Temné bytosti toto nedovedou, nemají, nevlastní.

Pokud jste se ve svém životě setkali s negativními emocemi, pocity hněvu, apatií, únavou, nechutí k životu, - vězte, že v tom okamžiku jste "dojná kráva" pro astrální parazity (astrální zvířata, démoni, ďábly, dva poslední s vykřičníkem) a sytíte je kousky své duše. To jsou hlavní důvody, proč Temní potřebují vztek, závist, nenávist, netolerantnost, války, násilí, zrady, lži, podvody - bez toho všeho nejsou schopni přežít. Každý tvor, který prochází utrpením, je pro ně svátkem, hodokvasem.

Jsou to parazité.

Sociální parazité, na rozdíl od jiných parazitů, mají tendenci porazit v první řadě nejsilnější a nejchytřejší zástupce ze strany Světlých bytostí. "Sežrat" co nejvíce síly z jejich Čisté duše - to je

z jejich strany jediné krédo a nebezpečí pro Světlé bytosti.. Běžný parazit, „hostující“ na volně žijících živočišných druzích, oslabuje a následně zabíjí neodolné a slabé jedince, což přináší přirozený výběr, jehož výsledkem je, že nejsilnější jedinci přežijí. Nelze popřít, že je toto k vývoji patří.

Sociální paraziti jednají opačně (o 180 st.). Současná lidská civilizace na planetě Zemi je pevně propletená jedovatou pavučinou sociálních parazitů, ač jsou to mimozemšťané, pozemšťané nebo astrální bytosti. Je to zcela viditelné a hmatatelné a proti tomuto jevu, skutečnostem, je třeba bojovat všemi prostředky!

Údaje o struktuře vesmíru, o boji Světlých s Temnými civilizacemi v různých časech, o chronologiích událostí těchto válek, od vzniku vesmíru až po současnost, kroky, o záměrech Temných podmanit si lidstvo, o tom vše hovoří spousta materiálů.

Existuje mnoho dobrých knih a článků, které jsou poměrně snadno k nalezení na internetu a které doporučuji ke čtení.

Seznam doporučených:

Nelze vše znát, proto originál z RJ (pozn.překl.)

Těm, kteří nemají možnost nebo čas surfovat po internetu, doporučuji si stáhnout tento odkaz: http://narod.ru/disk/24981754000/rus_biblioteka.zip.html

Na této adrese je archív knih, brožur a materiálů, které mi zabraly asi 5 let duchovního vývoje i práce. Velikost souboru - něco méně než 230 MB. Naleznete tam 10 výše uvedených knih a i velké množství dalšího informativního materiálu.

2012: Konec světa nebo začátek nového života?

Současně je velmi populární hovořit o roku 2012 jako o bodě obratu, za kterým se skrývá zcela jiný život, nebo to bude zcela jinak? Jako celek je to spojeno s mnoha předpověďmi různých národů, zejména s majským kalendářem, který končí v roce 2012 a dál nic.

Mnozí nazývají tento rok koncem světa, spojeným se zemětřeseními, sopečnými výbuchy, pády asteroidů, potopami,.. prorok překřikuje proroka v zaručených předpovědích. Ale bude to opravdu tak strašné a hrozné??

Existují objektivní zákony, ve kterých Vesmír existuje a zároveň se vyvíjí. Jedním z nich je skutečnost, že v každé oblasti prostoru existuje určitá rovnováha neviditelné hmoty různého typu,

která je závislá na různých podmínkách oblasti prostoru, kde jsou lepší či horší podmínky pro vznik, rozvoj a budování života.

Tento stav není stabilní, avšak podléhá pravidelnému, cyklickému období života a prosperity, následovaný obdobím úpadku. Každá taková perioda trvá tisíce nebo desetitisíce let.

Naši předkové, staří Slované, o tomto věděli a dobré časy nazývali "Dnem Svaroga“

a nevýhodné časy, pod dominantní činností a vlivem sil Temnoty, nazývali "Nocí Svaroga". Podrobnosti o tomto jevu naleznete v knize N. Levašova "Rusko v pokřivených zrcadlech".

Jednoduše a pravdivě - žijeme v rozhodující době, kdy NOC ustupuje DNI .

Rok 2012 lze nazvat „Přelomovým bodem“. Svítání Dne Svaroga (Jitřní Záře Svaroga – pozn. překl.), pokud to tak mohu říci, začalo mnohem dříve, počátkem roku 1990, ale kompletní "restrukturalizace prostoru" končí v roce 2012. Pokud v tomto roce bude soudný den, bude to konec pro temné síly. Konec veškerého konání sociálních parazitů. Ale i přesto, že započíná den Svaroga, zdá se, že Temné bytosti se nechtějí své moci a pozice vzdát. Jsou v těžkém boji a v těžké pozici. Den Svaroga posiluje naše schopnosti, ale k dosažení cíle musíme vytrvale bojovat.

V každé rase a v každém národě se vždy nachází vrstva zrádců, kteří jsou parazity společnosti a pro náš ruský (slovanský – český, slovenský, polský, chorvatský...atd. pozn. překl.) lid, tomu není výjimkou. Ale uvědomte si, že tito jsou jen předvojem „světových“ sociálních parazitů, jejichž stráží jsou ..., sionisté a světová finanční mafie.

V ruštině existuje velmi konkrétní slovo - ... Avšak to by nemělo být zaměňováno s XXXXX.

XXXXX - to je státní příslušnost, ale ... - to je způsob života (život je měřený v penězích).

... může být nejen kdokoliv - Američan, Rus, Papuánec - každý, kdo život měří v penězích. Proto je třeba ... čelit v první řadě. O původu charakteru a přirozenosti ..., o jejich způsobu vychování a chování, o tom, jak se stali místními „vládci“, ale stále loutkami – bioroboty v režii kosmických parazitů, jde dohledat ve výše uvedených knihách [1, 2, 3, 4, 7, 8].

Vliv sociálních parazitů se odráží ve všech oblastech života. Abychom zničili parazitární hierarchii od kořene, musíme vědět, jak utnout všechna chapadla chobotnice do posledního. Chirurg, aby mohl odstranit rakovinný nádor, pečlivě vyhledává a odstraňuje všechny i ty nejmenší metastázy, aby se zabránilo recidivě. Musíme udělat to samé proto, aby zhoubný nádor v těle lidstva pozbyl svou funkci, musíme radikálně odstranit všechny metastázy - do poslední. Každá oblast lidské činnosti, postižená touto metastázou, to je pilíř síly sociálních parazitů. Měli bychom si uvědomit, že každá postavená budova má hlavní základ, na kterém stojí celá konstrukce a ta má jiný význam než základ. Sféry vlivu parazitů mají také rozdílné priority, které jsou více a méně důležité. Pro lepší pochopení je vhodné ukázat žebříček priorit parazitů.

Sféry vlivu sociálních parazitů v sestupném pořadí podle důležitosti:

 1. Znalosti Vesmíru, okolního Světa, zákony existence a rozvoje
 2. Historie a faktologie
 3. Náboženství a filozofie
 4. Věda a umění
 5. Nadstátní struktury a organizace
 6. Úřady, zákony a politika
 7. Vzdělávání a odborná příprava
 8. Média
 9. Ekonomické vztahy, peníze, majetek
 10. Každodenní život a interakce s vnějším světem
 11. Zábava a volný čas
 12. Zdravotnictví
 13. Zbraně nepřímé akce (prostředky ke genocidě)
 14. Zbraně přímé akce

Pro podrobný popis každé z těchto oblastí by bylo třeba napsat extra knihu. Položky 1, 2 a 9 jsou popsány podrobněji, zbytek je ve formě tvrzení, s odkazy na knihy, články a internetové zdroje, kde je dobře a podrobně popsána konkrétní problematika. Mnoho těchto webů obsahuje obrovské množství informací, takže přímé odkazy:

1. Znalosti Vesmíru, okolního Světa, zákony existence a rozvoje je hlavní prioritou zabezpečující sílu a moc sociálním parazitům. Bez základních znalostí o Světě je člověk jen loutkou, vedenou provázky, za které paraziti tahají pro svůj prospěch.

Znalosti sebe sama a okolního světa jsou prvořadým úkolem každé rozumné bytosti a člověk není výjimkou. V procesu učení a porozumění vytváří člověk svou vůli, své schopnosti a stává se silnějším. Konec konců, člověk, který projde mnoha životními zkouškami, řadou reinkarnací a splní „závěrečné zkoušky“ na výbornou, projde vítězně, může se stát „Světlým hierarchou“ (Bohem). Slovo "Bůh" je podobné slovu "bohatý", jejich významy jsou velmi blízko.

Bohatý je ten, který vládne materiálními blahy. Bůh (Bohem) je ten, kdo vlastní libovolnou sílu, možnosti a schopnosti, které mu umožní pracovat jak s hmotou, tak i s prostorem.

„Bohů“ je obrovské množství, jsou mezi nimi jak Světlí, tak i Tmaví (viz výše). Ti poslední jmenovaní mají výrazná omezení v možnostech svého vývoje, a proto je omezena i jejich moc. Proto parazitují na jiných živých bytostech a kradou jejich evoluční potenciál. Na naší planetě Zemi se to podobá velmi cynickému výsměchu - brzdí evoluční vývoj lidstva, živí se jejich životní sílou (evolučním potenciálem) a zároveň staví tu stejnou životní sílu "mimo zákon"! Do kategorie sci-fi a pohádky pro děti řadí informace o rozumném životě na jiných planetách (na Zemi je také - sloni, delfíni, atd.), dále neviditelné formy života, neviditelná lidská těla, život po smrti, zákony karmy – prostě vše, co nemůže být prokázáno současnými "vědeckými metodami".

Současná věda má svázané ruce i nohy dogmaty a přikázáními. A její hlavní brzdou je presumpce hmatatelného důkazu. Přeloženo do našeho jazyka: "Dokud nelze dokázat, že určitý objekt nebo jev existuje, není možné uznávat jeho existenci, tím pádem NEEXISTUJE!". Tímto jsou důkazy manipulačně degradovány do stavu „dotknout se, slyšet a vidět na vlastní oči nebo přístroji měřit“. Takový přístup přirozeně omezuje vědecké poznání člověka jen na hrubohmotný, fyzický svět, ač jsou tu i další bytosti a jemnohmotné substance! Mimochodem, géniové, kteří uskutečnili revoluční vědecké objevy, téměř vždy zastávali opačný názor "Vše je možné, dokonce i to, co se v principu zdá nemožné."

Lidé by se neměli stavět zády k neviditelným formám života, ony existují a významně ovlivňují náš svět. Naši Předkové, kteří odešli do jiných Světů a dosáhli vysoké úrovně duchovního vývoje, jsou hlavními pomocníky v našich životech. To je mechanismus, jehož prostřednictvím jsou vzájemně propojeni s naším vědomím. To se nazývá SVĚDOMÍ. Každý to slovo zná, ale ne všichni chápou jeho původní význam i když jde o zcela jasné slovo. „Svědomí“ je rovno slovu „Schůze“ (schůzka, lépe však setkání – pozn. překl.)

Svědomí je setkání-porada se našich Nesmrtelných Duchů s Duchy našich Předků o vhodnosti určitých akcí a činností. Opačným smyslem slova svědomí je „Kousání svědomí, Hryže mě svědomí“ a to je právě nesouhlas Předků s určitou nedobrou lidskou činností. „Zadusit (zahlušit) hlas svědomí“ je oslabit spojení s vědomím Předků (rodu), což výrazně zvyšuje pravděpodobnost napojení se na informační kanál manipulující parazitické entity.

Nejzávažnější formou ovládnutí je schizofrenie. Jde o proniknutí astrálního parazita do lidské duše. Je marné léčit neuroleptiky atp., jelikož působení je z astrální materiální úrovně, ne z fyzické. Za zjištění příčin schizofrenie slibuje moderní věda Nobelovu cenu, ale vzhledem k postoji vědy k nehmatatelným jevům, které nelze vysvětlit jejich metodou, je nepravděpodobné, že toto ocenění najde svého příjemce.

I přes duchovní pomoc Předků záleží duchovní vývoj člověka především na něm samém. Každý osobně by měl číst, přemýšlet, analyzovat, vzdělávat se. Existuje spousta zajímavých knih o uspořádání světa, které stojí za přečtení, můžete je najít v archívu (http://narod.ru/disk/24981754000/rus_biblioteka.zip.html) který jsem již výše uvedl.

Především doporučuji knihy Nikolaje Levašova – http://www.levashov.info.

Článek byl publikován 13.5.2011


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.