AstraZeneca stahuje vakcínu COVID-19 z celého světa

Článek na Zvědavci (https://zvedavec.news)

URL adresa článku:
https://zvedavec.news/komentare/2024/05/10091-astrazeneca-stahuje-vakcinu-covid-19-z-celeho-sveta.htm

Paul Anthony Taylor

Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca oznámila, že celosvětově stahuje svou kontroverzní vakcínu COVID-19, což mainstreamová média záměrně bagatelizují. Ve snaze vysvětlit tento krok firma tvrdí, že vývoj nových injekcí proti současným variantám koronavirů vedl k přebytku aktualizovaných vakcín. Podle společnosti AstraZeneca to vedlo k „poklesu poptávky“ po jejím vlastním produktu. Ve skutečnosti však vzhledem k tomu, že společnost nedávno přiznala, že její vakcína COVID-19 může způsobovat smrtelné krevní sraženiny, a vzhledem k tomu, že nyní bojuje se žalobami kvůli úmrtím a zraněním, která měla být způsobena touto vakcínou ve Spojeném království, Itálii, Německu a dalších zemích, je pravděpodobnějším vysvětlením to, že hlavní akcionáři společnosti AstraZeneca rozhodli, že se injekce stala rizikem pro zisky.

Při zpětném pohledu bylo samozřejmě oznámení firmy sotva nečekané. Díky vývoji, který provedli vědci z Oxfordské univerzity ve Velké Británii, se schvalovací proces, který obvykle trvá přibližně 10 let, zkrátil na pouhých 10 měsíců. Vzhledem k tomu, že se tolik šetřilo, není divu, že se brzy projevily problémy s injekcí. Během několika týdnů od jejího urychleného uvedení do užívání na začátku ledna 2021 se začaly objevovat zprávy, které injekci spojovaly s neobvyklými krevními sraženinami. Do března 2021 ji přestalo používat již nejméně 18 zemí. Rychle následovalo vyšetřování úmrtí, což nevyhnutelně vedlo k pozastavení jejího používání dalšími vládami.

V době, kdy firma v březnu 2024 dobrovolně stáhla své povolení k uvedení na trh v Evropské unii, byl konec toho, co bylo kdysi propagováno jako „vakcína pro celý svět“, na dohled. Jak se na internetu objevovaly příběhy obětí s poškozeními, která jim změnila život, a byly cenzurovány, bylo jasné, že zoufalé pokusy zakrýt rozsah škod způsobených injekcí selhaly. Ať už AstraZeneca chtěla, nebo ne, byla nucena čelit obviněním.

Přivést farmaceutický průmysl k odpovědnosti

Stažení vakcíny AstraZeneca a zahájení soudního řízení proti této firmě jsou pouze prvními kroky k tomu, aby se farmaceutický průmysl zodpovídal za COVID-19. Podobně se ukázalo, že vakcíny vyráběné jinými společnostmi, včetně vakcín typu mRNA vyráběných společnostmi Pfizer/BioNTech a Moderna, jsou zodpovědné za úmrtí a zranění, která mění život. Ačkoli se pozornost v současné době soustředí na společnost AstraZeneca, nakonec dopadne blíže i na tyto firmy. Další stahování vakcín a soudní spory by mohly následovat.

Jednou z největších překážek, které brání pohnat výrobce vakcín k odpovědnosti za vakcínu COVID-19, je skutečnost, že vlády většiny zemí jim udělily výjimku z nároků na náhradu škody. To znamená, že i v případě úspěchu soudních žalob podaných proti těmto firmám ponesou náklady nakonec daňoví poplatníci. Proto by směrem k zabránění tomu, aby takové výjimky byly v budoucnu opět udělovány, měli být k odpovědnosti pohnáni i politici a regulační úředníci, kteří je během pandemie COVID-19 podepsali. Zabránit opakování historie vyžaduje přesně identifikovat a pokud možno napravit chyby minulosti. Poctivé posouzení škod způsobených vakcínou společnosti AstraZeneca je prvním krokem v tomto procesu.

Paul Anthony Taylor je výkonným ředitelem Nadace Dr. Ratha pro zdraví a jeden ze spoluautorů výbušné knihy „Nacistické kořeny „bruselské EU“.

AstraZeneca Withdraws its COVID-19 Vaccine Worldwide vyšel 10.5.2024 na r-rath-foundation.org. Překlad v ceně 208 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 11.5.2024


© 2024-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.